Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Звіт про використання коштів державного бюджету за 2018 рік
Контрастна версія
Звичайна версія

 

Головне управління статистики у Харківській області оприлюднює звіт про використання коштів загального фонду державного бюджету за 2018 рік
Код економічної класифікації видатків Найменування Затверджено кошторисом на рік  (грн.)  Касові видатки (грн.) 
1207010 Керівництво та управління у сфері статистики 68810362,00 68654068.98
  у тому числі:    
2000 Поточні видатки 68810362,00 68654068.98
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 66969582,00 66936319.73
2110 Оплата працi  55003771,00 55003770.56
2111 Заробiтна плата 55003771,00 55003770.56
2120 Нарахування на оплату праці 11965811,00 11932549.17
2200 Використання товарів і послуг 1840780,00 1717749,25
2210 Предмети , матерiали, обладнання та iнвентар 257800,00 257798.50
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 62190,00 61460.09
2250 Видатки на вiдрядження 31990,00 28603.16
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 1488800,00 1369887.50
2271 Оплата теплопостачання 750000,00 723780.40
2272 Оплата водопостачання i водовiдведення 29000,00 27594.12
2273 Оплата електроенергiї 633600,00 554333.59
2274 Оплата природного газу 61200,00 61200.00
2275 Оплата інших енергоносіїв 15000,00 2979.39
2280 Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення    
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку    
3000 Капітальні видатки    
3100 Придбання основного капіталу    
3130 Капітальний ремонт    
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів    
       
1207020 Статистичні спостереження та переписи населення    
  у тому числі:    
2000 Поточні видатки    
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату    
2110 Оплата працi     
2111 Заробiтна плата    
2120 Нарахування на оплату праці    
2200 Використання товарів і послуг    
2210 Предмети , матерiали, обладнання та iнвентар    
2240 Оплата послуг (крім комунальних)    
2250 Видатки на вiдрядження    
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносiїв    
2271 Оплата теплопостачання    
2272 Оплата водопостачання i водовiдведення    
2273 Оплата електроенергiї    
2274 Оплата природного газу    
2275 Оплата інших енергоносіїв    
       
1207030 Обстеження умов життя домогосподарств 242636,00 242450,70
  у тому числі:    
2000 Поточні видатки 242636,00 242450,70
2200 Використання товарів і послуг 242636,00 242450,70
2280 Дослiдження i розробки, видатки державного (регіонального)              значення 242636,00 242450,70
2281 Дослiдження i розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 242636,00 242450,70

 

 

Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech