Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Звіт про результати діяльності Головного управління статистики у Харківській області за 2018 рік
Контрастна версія
Звичайна версія

Інфографіка

Звіт

про результати діяльності

Головного управління статистики у Харківській області

за 2018 рік

 

І. Загальна інформація

 

    Головне управління статистики у Харківській області (далі – Головне управління статистики) є складовою єдиної системи органів державної статистики України і у межах наданих йому повноважень здійснює реалізацію державної політики в сфері статистики, забезпечення функціонування єдиної системи обліку і звітності у регіоні.

    До складу Головного управління статистики входять структурні підрозділи (обласний рівень), а також відокремлені підрозділи (районний рівень) – відділи статистики у районах.

    Мета діяльності Головного управління статистики – надання всебічної та об’єктивної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в регіоні.

    У 2018 році відповідно до завдань, визначених Положенням про Головне управління статистики, з урахуванням стратегічних напрямів розвитку державної статистики, на виконання Плану державних статистичних спостережень на 2018 рік Головне управління статистики здійснювало свою діяльність за такими пріоритетними напрямами:

     організація і проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією в регіоні, підготовка за їх результатами статистичних публікацій (інформації);

    моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості роботи органу державної статистики;

    установлення партнерських стосунків із респондентами державних статистичних спостережень, забезпечення достовірності статистичних даних;

     впровадження науково обґрунтованої статистичної методології, удосконалення звітно-статистичної документації;

     впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання й передачі статистичної інформації;

     удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання кадрів, запобігання та протидія корупції.


ІІ. Основні підсумки діяльності

 

Організація і проведення державних статистичних спостережень

за соціально-економічними й демографічними процесами,

екологічною ситуацією в регіоні

 

    У 2018 р. формування статистичної інформації здійснювалося за результатами проведення 84 державних статистичних спостережень (ДСС) за 19 розділами статистики та 24 тематиками статистичного виробництва. З цією метою збиралися й опрацьовувалися дані за 113 формами статистичної, фінансової звітності та анкетами для проведення спеціально організованих статистичних спостережень. На виконання Плану державних статистичних спостережень у визначені терміни виконані усі заходи. У ході їх проведення опрацьовано 595,6 тис. первинних звітів (з урахуванням адміністративних даних) та здійснено передачу зведеної інформації на державний рівень. Збирання та опрацювання статистичної інформації здійснювалося як на обласному, так і на районному рівнях.

    Використання системи електронної звітності сприяє економії часу у процесі подання звітності, зменшенню кількості помилок респондентів при заповненні форм та оперативності доставки звітів. Станом на 31.12.2018 через систему електронної звітності надійшло 292,4 тис. статистичних та фінансових звітів від 20,9 тис. респондентів (за даними веб-інтерфейсу приймального шлюзу, пункт меню "Статистика"). Головним управлінням статистики продовжувалась робота щодо залучення респондентів до електронного звітування. Поряд з цим Головне управління статистики взяло участь у тестуванні програмного забезпечення "Кабінет респондента", розробленого Головним управлінням регіональної статистики. Після впровадження його в промислову експлуатацію у респондентів буде можливість цілодобово, на безкоштовній основі використовувати
ПЗ "Кабінет респондента" для подання статистичної звітності, отримувати актуальні макети статистичних бланків, календар подання звітності та інформаційну підтримку з боку працівників органів державної статистики.

    Відповідно до Принципів діяльності органів державної статистики України та Політики Держстату України у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних продовжувалась робота щодо збирання форм державної статистичної та фінансової звітності за принципом Єдиного вікна. Збір форм державних статистичних спостережень та реєстрація прийнятих звітів здійснювались Головним управлінням статистики та його відокремленими підрозділами згідно з Регламентом збирання форм державної статистичної та фінансової звітності за принципом Єдиного вікна у Головному управлінні статистики у Харківській області. У 2018 р. через Єдине вікно подано 82,1 тис. звітів від 22,6 тис. респондентів за 102 формами державних статистичних спостережень. З них 26 форм з місячною періодичністю; квартальних – 26; річних – 49; піврічних – 4; одноразових – 4. На районному рівні за типом Єдиного вікна прийнято 24,7 тис. звітів.

    Для вимірювання соціально-економічних характеристик домогосподарств України, що використовуються для макроекономічних розрахунків, розрахунків основних показників у галузі сільського господарства, проведення всебічного аналізу рівня життя населення, моніторингу бідності, комплексної оцінки стану ринку праці, органи державної статистики проводили три вибіркових обстеження домогосподарств: умов життя домогосподарств (ОУЖД), економічної активності населення (ОЕАН) та сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості (ОСГД). З питань обстеження економічної активності населення у 2018 р. взяло участь 1714 домогосподарств, умов життя домогосподарств – 761; сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості – 2856.

    Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1323-р "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2008 р. № 581-р" проведення Всеукраїнського перепису населення перенесено на 2020 рік.

    Водночас, у зв’язку з адміністративно-територіальними змінами станом на 01.01.2018 було здійснено перерахунки даних переписів населення (таблиця 1С (1979 р. і 1989 р.) і таблиця 1.1 (2001 р.) "Кількість наявного та постійного населення"; таблиця 2С (1979 р. і 1989 р.) і таблиця 1.2 (2001 р.) "Кількість наявного та постійного населення по кожному сільському населеному пункту").

   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 р. № 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" (зі змінами) Головне управління статистики щомісячно отримує від органів реєстрації відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб для подальшого їх включення до статистичної розробки даних із міграційного руху населення.

    Упродовж 2018 р. Головним управлінням статистики було здійснено комплекс заходів, необхідних для налагодження роботи з отримання від органів реєстрації відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб належної якості та в установлені терміни:

    спільно з районними державними адміністраціями було проведено 7 нарад з головами міських, селищних та сільських рад і фахівцями відповідних рад, які безпосередньо виконують роботи з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, Балаклійського, Близнюківського, Богодухівського, Великобурлуцького, Вовчанського, Дворічанського, Золочівського, Краснокутського, Куп'янського, Лозівського, Шевченківського районів і Лозівської міської ради;

    підготовлено та направлено на електронні адреси всіх сільських, селищних та міських рад 13 оглядових листів "Про якість заповнення відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб".

    Впродовж року Головне управління статистики брало участь у роботах, пов’язаних зі здійсненням інвентаризації держстатспостережень, які проводитимуться у 2020 р. Для проведення інвентаризації Держстату надавалися пропозиції та зауваження з удосконалення 25 державних статистичних спостережень за такими розділами статистики та тематиками статистичного виробництва, як: населення та міграція, ринок праці, освіта, доходи та умови життя, соціальний захист, населені пункти та житло, правосуддя, внутрішня торгівля, сільське, лісове та рибне господарство, енергетика, промисловість, транспорт, туризм, зовнішня торгівля послугами, інвестиції зовнішньоекономічної діяльності, споживчі ціни, інформаційне суспільство.

    Згідно з Методичними вказівками щодо організації та порядку проведення перевірок роботи спеціалістів-економістів, які займаються реєстрацією цін (наказ Держкомстату № 511 від 30 грудня 2009 р.) та планом проведення перевірок роботи реєстраторів цін на 2018 рік було проведено
12 планових перевірок, у тому числі 1 – з виїздом до відділу статистики в Лозівському районі. Середній бал за підсумками планової перевірки становив 4,83, робота шістьох реєстраторів була оцінена на відмінно. Також щомісячно здійснювались базові перевірки усіх реєстраторів цін. Кількість бланків реєстрації, щодо яких здійснена базова перевірка, становила
15768 од., середній бал за підсумками базової перевірки становив 4,76, робота чотирьох реєстраторів була оцінена на відмінно.

    Відповідно до єдиної методики перевірки якості роботи фахівців з інтерв’ювання здійснено всебічний і кваліфікований контроль роботи
25 фахівців з інтерв’ювання за напрямом "Умови життя домогосподарств",
31 – за напрямом "Рівень участі домогосподарств", 25 – за напрямом "Економічна активність населення", 15 – за напрямом "Сільськогосподарська діяльність домогосподарств".

Моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості роботи органів державної статистики

    Необхідними інструментами дотримання демократичних принципів відкритості та прозорості органів державної статистики, забезпечення конституційних прав громадян на інформацію є комунікації з користувачами статистичної інформації, впровадження новітніх інформаційних механізмів для забезпечення доступу до  повної, об’єктивної, достовірної інформації.

   Інформаційно-публікаційна діяльність. З метою інформування органів влади та громадськості щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в області Головне управління статистики здійснювало широку інформаційно-публікаційну діяльність. У 2018 р. за матеріалами  статистичних  розробок було підготовлено та оприлюднено 356 експрес-випусків, 604 матеріали розділу "Статистична інформація", 436 бюлетенів, 203 доповіді, 17 статистичних збірників, у тому числі статистичні щорічники "Харківська область у 2017 році" та "Міста та райони Харківської області у 2017 році".

    У рамках здійснення інформаційного забезпечення керівних органів області Головним управлінням статистики готувались матеріали для розроблення Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2020 року, проведення моніторингу та оцінки результативності її реалізації; здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю; Соціально-економічних паспортів Харківської області, м. Харкова та адміністративних районів області; Екологічного паспорту регіону; підсумків зовнішньоекономічної діяльності та зовнішніх відносин, аналізу залучення іноземних інвестицій, прикордонного співробітництва Харківської області; Обласної соціальної програми рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року; Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова та адміністративних районів області; Генеральних планів населених пунктів області  тощо.

    Головне управління статистики постійно працює над питаннями створення ефективної системи інформаційного забезпечення користувачів районного рівня. Протягом року здійснювався випуск інформаційних матеріалів, які характеризують соціально-економічне становище міст обласного значення та районів Харківської області. Із загальної кількості статистичних матеріалів для користувачів районного рівня підготовлено
16 статистичних збірників, 433 бюлетені, 203 доповіді, 129 експрес-випусків.

    Для впровадження новітніх технологій щодо подачі матеріалів, представлення інформації в організованому й прийнятному для сприйняття вигляді окрема інформація подається як інфографіка. У такому форматі Головним управлінням статистики за рік представлено 135 матеріалів.

 

    Інформаційне забезпечення веб-сайту. Основним засобом для першого оприлюднення та джерелом поширення статистичної інформації є веб-сайт Головного управління статистики (далі – веб-сайт). Здійснення інформаційного наповнення веб-сайту має на меті висвітлення в мережі Інтернет діяльності Головного управління статистики, а також надання можливості громадськості отримувати різноманітну статистичну інформацію та інформацію з питань, що належать до компетенції Головного управління статистики. 

    Для впровадження загальних позитивних тенденцій інформаційної відкритості веб-сайтів органів виконавчої влади у 2018 р. здійснено низку заходів:

  1. Оновлено дизайн сайту та оптимізовано інтерфейс.
  2. Здійснено адаптацію веб-сайту до потреб користувачів з порушеннями зору та слуху (встановлена версія для користувачів з вадами зору та слуху).
  3. Встановлена пошукова система інформації, розміщеної на сайті. Вона дає можливість швидко знайти необхідний документ та/або інформацію.
  4. Застосована технологія автоматичного перекладу, що забезпечить розширення аудиторії.

    Крім того, відбулося оновлення рубрик та змінено формат подачі окремих матеріалів. Так, у графічному форматі представлені основні соціально-економічні показники області, які оновлюються щомісячно. Графічні файли ілюструють текст, демонструють наочні приклади і привертають увагу користувачів.

    У вигляді слайд-шоу представлені матеріали інфографіки, у якій використані різні засоби візуалізації: графіки, зображення, діаграми, таблиці, карти, схеми. Також у форматі слайд-шоу представлені презентаційні версії збірників, що підготовлені Головним управлінням статистики.

    Створена і постійно оновлюється  рубрика "Інформаційний бюлетень". У 2018 р. започатковано підготовку інформаційних бюлетенів, які вміщують суспільно-важливу, значиму інформацію, перед усім таку, що стосується питань  життєдіяльності суспільства – про навколишнє середовище, трудові відносини, соціальну сферу тощо.

    Для популяризації статистичних видань і розширення кола користувачів статистичної інформації рубрика "Публікації"  доповнена  презентаційними версіями збірників, бюлетенів. Покращилось структурування інформації  – уникнено повторів у різних розділах.

    Для зручності користувачів на веб-сайті представлено Каталог публікацій, річний календар оприлюднення інформації у розділах "Експрес-випуски", "Статистична інформація", "Міста та райони".

    З метою забезпечення гласності та відкритості статистичної інформації, більш вільного доступу до неї користувачів усіх рівнів на веб-сайті розміщувалась інформація за всіма галузями статистики в різних форматах – від оперативних даних у формі експрес-випусків, статистичної інформації, прес-випусків до узагальненого аналізу соціально-економічного становища області. 

    З початку року розміщено більше 2,5 тис. матеріалів різноманітної тематики. Це 604 матеріали розділу "Статистична інформація", 430 бюлетенів, 203 доповіді, 356 експрес-випусків, 93 матеріали розділу "Інфографіка", 268 прес-випусків, 360 повідомлень для ЗМІ, 34 презентаційні версії публікацій (у т.ч. 17 – у вигляді інфографіки), статистичний збірник "Навколишнє середовище Харківської області", 12 статистичних бюлетенів "Демографічні дані по Харківській області", статистичний бюлетень "Тваринництво Харківської області у 2017 році", 147 новин та оголошень, інші матеріали та повідомлення для користувачів.

    Постійно підтримувалось інформаційне наповнення розділів "Інформація для респондентів про необхідність звітування", "Новини, оголошення", "Запобігання проявам корупції", "Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України", "Конкурс на заміщення посад державної служби", "Доступ до публічної інформації" тощо.

   Таким чином, у 2018 р. зберіглася позитивна динаміка інформаційного наповнення веб-сайту, зокрема, збільшилися кількісні показники представленої інформації, вона стала більш актуальною, доступною та систематизованою. Забезпечені основні принципи якісного контенту: інформативність, достовірність, актуальність, наявність доцільних посилань, які допомогають відвідувачам орієнтуватися в матеріалах, надають можливість швидкого доступу до важливих розділів.

    Удосконалення інформаційного наповнення веб-сайту сприяло зростанню його популярності. Загальна кількість відвідувань веб-сайту за 2018 рік склала майже 255 тис., тобто, в 2 рази більше, ніж за попередній рік.

    Взаємодія зі ЗМІ. Головне управління статистики активно співпрацює із засобами масової інформації. Так, щомісячно здійснюється підготовка повідомлень для ЗМІ "Про соціально-економічне становище Харківської області (району, міста)". За 2018 р. підготовлено 12 повідомлень по Харківській області та 348 – по м. Харкову, містах обласного значення та районах області.

    Для оперативного висвітлення питань за окремими галузями статистики готуються прес-випуски. Значна увага приділяється підготовці для широкого загалу прес-випусків з інфографікою до святкових дат та значних подій у житті міста і області. Ці видання розміщуються на веб-сайті, на сторінці у "Facebook", публікуються у ЗМІ, в інтернет-виданнях. У
2018 р. було підготовлено 268 прес-випусків, з них 47 – прес-випуски до пам'ятних та святкових дат. 

    Активна співпраця зі ЗМІ обласного та районного рівнів, дозволяє їм оперативно отримувати інформацію та публікувати її. У 2018 р. оприлюднено 136 повідомлень про соціально-економічне становище області, міст обласного значення і районів області, 632 інших інформаційних повідомлення, здійснено 14 виступів на радіо.

    Найчастіше оприлюднюється інформація інтернет-порталами "Депо Харків", "Главное", "Город Х", "Городской дозор", інформаційним агентством "Status Quo", газетами "Слобідський край", "Вечірній Харків", "Время".

    Серед ЗМІ у районах області – Телерадіокомпанія Красноградщини "Центр", Лозівська радіокомпанія, "Голос Лозівщини", "Трибуна трудящих", "Колос", "Вісті Балаклійщини", "Хлібороб", "Радіо – Ізюм", "Обрії Ізюмщини".

    Взаємодія з користувачами статистичної інформації. Пріоритетним напрямом діяльності органів державної статистики є забезпечення доступності статистичних даних для широкого загалу та прозорості статистичної методології. На даний час Головне управління статистики тісно співпрацює з широким колом користувачів статистичної інформації, серед них органи державної влади та місцевого самоврядування, наукові установи, навчальні заклади, громадські організації, засоби масової інформації та інші.

    Органи державної влади та місцевого самоврядування є основними користувачами статистичної інформації. Упродовж 2018 р. на їх запити надавалась статистична інформація про соціально-економічний стан регіону: обласній державній адміністрації – 219 відповідей; міським радам – 138; райдержадміністраціям – 94, сільським та селищним радам – 21; міським, селищним об’єднаним територіальним громадам –  21. Крім того, було надано 88 відповідей правоохоронним та контролюючим органам,  38 – органам виконавчої служби,  3 – на депутатські запити.

    Зберігається зацікавленість до офіційної статистичної інформації і з боку підприємств, установ, організацій, громадських організацій та фізичних осіб. Із запитами щодо надання статистичної інформації звернулося
358 таких користувачів.

    З метою вивчення уподобань, попиту та задоволення потреб користувачів статистичної інформації, проводяться анкетні опитування. У 2018 р. було взято участь у проведених Держстатом 7 анкетних опитуваннях, до яких було залучено 176 користувачів.

    Аналіз опитувань показав, що в цілому користувачі статистичної інформації задоволені висвітленням статистичних даних, методологічними поясненнями, які викладені в статистичних виданнях, поданням інформації на веб-сайті та співпрацею з фахівцями Головного управління статистики.

    В результаті проведених анкетних опитувань визначено відповідність та практичну користь статистичних продуктів, які випускаються Головним управлінням статистики. З урахуванням інформаційних вимог, уподобань і потреб користувачів статистичної інформації,  опрацьовано у новому форматі Каталог статистичних видань на 2019 рік. В рамках підтримки взаємозв’язку між виробником статистичної інформації та її споживачем, Каталог статистичних видань розміщується на Головній сторінці офіційного веб-сайту Головного управління статистики та направляється засобами електронного зв’язку користувачам, у т.ч. районного рівня.

    Упродовж звітного року здійснювалися заходи щодо поліпшення комунікацій органів державної статистики області з користувачами статистичної інформації. З метою популяризації статистичних видань підготовлено 13 буклетів, 13 листів рекламного характеру щодо випуску й оприлюднення статистичних продуктів.

    До уваги користувачів представлений сучасний Бібліотечний каталог, у якому, поряд із паперовими виданнями минулих років, представлені електронні версії нових статистичних матеріалів. На кінець 2018 р. каталог налічував більше 4 тис. видань, з них понад 1400 статистичних збірників, 1500 статистичних бюлетенів.

    Забезпечення доступу до публічної інформації. Головним управлінням статистики повною мірою забезпечується виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 р. № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. № 1277 "Питання системи обліку публічної інформації" та іншими нормативно-правовими документами.

    Відповідно до статті 5 Закону, доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Головне управління статистики, забезпечується через систематичне та оперативне оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів, у засобах масової інформації та в інший спосіб.

    Одним із шляхів забезпечення доступу до публічної інформації є надання інформації за запитами на інформацію. У 2018 р., відповідно до Закону, надійшло і було опрацьовано 176 запитів, з них: 92 – безпосередньо від громадян, 59  – від юридичних осіб, 21 – від громадських організацій, 4 – від засобів масової інформації. На всі запити були надані відповіді у встановлений Законом термін, при цьому 21 запит було направлено розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача. Найбільша кількість запитів надходила на інформацію зі статистики населення, цін, праці, комплексної статистики. Звіт щодо задоволення запитів на інформацію оприлюднюється на офіційному веб-сайті Головного управління статистики щомісяця.

    Для ефективної роботи щодо забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Головного управління статистики, діє пряма телефонна "Гаряча лінія" з питань, що відносяться до компетенції органів державної статистики.

    Робота зі зверненнями громадян у Головному управлінні статистики направлена на безумовне виконання вимог Закону України від 02 жовтня 1996 р. № 393/96 "Про звернення громадян" та з метою реалізації Указу Президента України від 07 лютого 2008 р. за № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", що гарантують реалізацію права громадян на письмове звернення, особистий прийом та обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді.

    З метою підвищення ефективності роботи та оперативного реагування на звернення громадян працює пряма телефонна "Гаряча лінія" з питань, що відносяться до компетенції органів державної статистики, ведеться Журнал реєстрації звернень, які надійшли на телефонну "Гарячу лінію".

    Також в Головному управлінні статистики продовжує функціонувати громадська приймальня для надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що відносяться до компетенції органів державної статистики.

    За 2018 р. до Головного управління статистики надійшло 51 звернення. Безпосередньо від громадян поштою надійшло 25 звернень, на особистому прийомі побувало 25 громадян та 1 громадянин звернувся через уповноважену особу.

    За характером питань, що порушували громадяни, переважали питання діяльності органів державної статистики: надання довідок щодо підтвердження стажу роботи та розміру заробітної плати для перерахунку пенсій, праці і заробітної плати та статистичної інформації.

    За видами звернень заяви та клопотання склали 100 %. Всі звернення було вирішено позитивно.

    Серед громадян, що зверталися до Головного управління статистики, переважна більшість – мешканці м. Харкова та області, 2 звернення було від мешканців м. Москви Російської Федерації.

    34 громадянина зазначили свій соціально-професійний статус. Із них 15 громадян указали, що вони пенсіонери, також звернулося 10 безробітних,  8 працюючих та 1 службовець.

    Усі звернення розглянуто оперативно, громадянам надано ґрунтовні відповіді в установлений Законом термін.

    Взаємообмін інформаційними ресурсами. Щомісячно на адресу прокуратур області, м. Харкова, районів міста та області, Управління праці та соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області, відділення Національної служби посередництва і примирення, Головного управління державної служби з питань праці, адміністрацій районів Харківської міської ради надсилалися дані щодо заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях області, що мають борги перед працівниками, у розрізі економічно активних підприємств; підприємств-банкрутів, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; економічно неактивних підприємств.

    Впродовж року здійснювався взаємообмін інформаційними ресурсами із співвиробниками офіційної статистичної інформації та іншими органами державного управління на підставі укладених угод та листів-запитів. Головне управління статистики отримувало адміністративні дані від департаментів Харківської облдержадміністрації, Харківської міської ради, Пенсійного фонду України у Харківській області, Головного управління МВС України в Харківській області, Прокуратури Харківської області, Територіального управління державної судової адміністрації України у Харківській області, територіальних підрозділів Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області та інших. Дані використовувались для розрахунків показників по області та при  підготовці статистичних продуктів.

    Керівництво Головного управління статистики представляло Головне управління статистики з питань, що входять до його компетенції, у складі колегій департаментів Харківської обласної державної адміністрації, Обласної комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб, Обласної конкурсної комісії з визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для отримання права на компенсацію шляхом здешевлення кредитів, Тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, робочої групи з питань підвищення мінімальної заробітної плати, рівня оплати праці та легалізації зайнятості, робочої групи з розробки проекту "Обласної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року", міської комісії з питань забезпечення своєчасної та в повному обсязі сплати податків, інших обов’язкових платежів до бюджету міста Харкова, брали участь у заходах, що проводились іншими органами влади, тощо.

    Начальник Головного управління статистики взяв участь у Х Міжнародному економічному форумі "Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!", який відбувся 29 вересня 2018 р., має високий рівень представництва, щорічно збирає ділові кола з десятків країн світу та користується підвищеною увагою з боку керівництва держави, керівників дипломатичних місій, авторитетних експертів та громадських діячів, в ході якого обговорювались перспективні можливості розвитку інвестиційної та торговельної співпраці в окремих сферах економіки.

    12 грудня 2018 р. представник Головного управління статистики взяв участь у семінарі у рамках реалізації проекту "Абетка експортера – 2018", який проводився Департаментом з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації за участю почесного консульства республіки Вірменія у м. Харкові з метою підвищення рівня обізнаності щодо правил та процедур виходу товарів на ринки держав світу. Головним управлінням статистики було представлене питання на тему "Динаміка географічної структури експорту товарів, темпи його росту за
9 місяців 2018 року".

    Популяризація статистичної діяльності. З метою зміцнення довіри до системи державної статистики проводяться заходи, спрямовані на підвищення рівня знань про роль статистики в сучасному суспільстві, процеси статистичного виробництва, методологію розрахунків  окремих статистичних показників та можливості їх практичного застосування.

    У 2018 р. організовано та проведено 20 семінарів з науковцями, учнівською молоддю та студентами, а також 5 круглих столів із представниками громадських організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців.

    Усі заходи супроводжувались тематичними слайдовими презентаціями у вигляді інфографіки, учасникам були представлені буклети, презентаційні версії статистичних публікацій, тематичні брошури тощо.

    З метою вивчення міри задоволення інформаційних потреб користувачів статистичної інформації та ефективності заходів з популяризації статистичної діяльності Головним управлінням статистики проводилось анкетне опитування серед учасників нарад, семінарів, круглих столів. Учасниками опитування стали:

    слухачі заочної форми навчання третього курсу факультету публічного управління та адміністрування Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,

    викладачі та студенти Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва;

    викладачі та студенти Харківської державної зооветеринарної академії,

    викладачі та студенти Куп’янського медичного коледжу ім. Марії Шкарлетової,

   учні та вчителі Куп’янської гімназії №1,

    співробітники Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України,

    представники громадських організацій: "Студентське самоврядування Харківського Національного медичного університету", "Молоді медики", "Українська Гендерна Ініціатива", "Сонце", "Громадські зміни майбутнього", ВГО ім.М.І.Пирогова "Військова медицина України".

    Було одержано 115 заповнених анкет. Переважна більшість опитаних високо оцінили забезпечення користувачів об'єктивною та якісною статистичною інформацією, яка відповідає їхнім потребам, надається в зрозумілій формі, поширюється у зручний спосіб. Всі опитані зацікавлені у продовженні співпраці із Головним управлінням статистики й бажають взяти участь у подібних заходах у подальшому.

    Результати цього анкетного опитування будуть використані для підготовки матеріалів та розширення кола питань при організації та проведенні нарад, семінарів, круглих столів із користувачами статистичної інформації у 2019 р., проведенні роз'яснювальної роботи щодо інформаційного наповнення офіційного веб-сайту та застосування норм Закону України "Про державну статистику" при поширенні інформації.

    Популяризація статистичної діяльності, відкритість і доступність статистичної інформації і надалі будуть пріоритетними завданнями для Головного управління статистики.

Установлення партнерських стосунків із респондентами

державних статистичних спостережень,

забезпечення достовірності статистичних даних

 

    Встановлення партнерських взаємовідносин з респондентами  залишається пріоритетним напрямом діяльності органів державної статистики. Налагодження та підтримка партнерських взаємовідносин з респондентами відбуваються на постійній основі шляхом реалізації Політики Держстату України у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних.

    Для інформування респондентів про проведення державних статистичних спостережень на офіційному веб-сайті Головного управління статистики функціонують розділи "Статистичний календар", "Звітна документація", "Електронна звітність", "Інформація для респондентів про необхідність звітування".

    Для покращення взаємодії органів державної статистики з респондентами, з метою забезпечення достовірності первинних статистичних даних, їх повноти, надійності, своєчасності надходження протягом 2018 р. Головним управлінням статистики було проведено 40 інструктивних нарад, з них 28 – з питань запровадження нових/внесення змін до чинних державних статистичних спостережень.

     Надсилалися інструктивні та методичні листи (91 тема), у т.ч. з питань запровадження нових/внесення змін до чинних державних статистичних спостережень (26 тем); повідомлення (нагадування) про участь у державних статистичних спостереженнях (439 тем); надавалися відповіді на запити респондентів щодо участі у державних статистичних спостереженнях, використання статистичних класифікацій, складання форм держстатспостережень тощо.

    За результатами проведення державних статистичних спостережень готувалися оглядові листи, у тому числі ті, що містять інформацію "зворотного зв`язку". У звітному році респондентам було направлено
111,2 тис. оглядових листів за 413 темами. На адреси респондентів, які за показниками звітів, мали значний вплив на економіку регіону, були надіслані індивідуальні листи "зворотного зв`язку", що містили зведені дані по Україні в цілому, по Харківській області, з зазначенням частки впливу конкретного респондента на основні показники діяльності відповідної галузі.

    З метою забезпечення своєчасного та якісного складання респондентами форм державних статистичних спостережень, а також з'ясування проблемних питань, які виникають у працівників підприємств при їх заповненні, протягом 2018 р. було здійснено 138 заходів з надання консультативної допомоги респондентам з питань складання статистичних даних: зі структурної статистики – 109, з соціальної статистики – 18, зі статистики торгівлі – 9, зі статистики цін – 2. Аналіз здійсненої роботи показав, що надання допомоги фахівцям підприємств саме на етапі підготовки ними статистичних даних є найбільш ефективним, оскільки сприяє якісному складанню суб'єктами статистичної звітності та покращенню взаємодії з респондентами державних статистичних спостережень.

    Відповідно до Плану впровадження Методики вимірювання звітного навантаження на респондентів, затвердженої наказом Держстату від
14 травня 2013 р. № 149, з лютого по червень 2018 року було проведено анкетне опитування респондентів за 9 формами державних статистичних статспостережень. У ході опитування отримано 223 анкети, з них 125 – надано нарочним, 98 – надійшло на електронну пошту Головного управління статистики. Для опрацювання було відібрано 75 анкет. За результатами анкетного опитування Держстатом було здійснено оцінку рівня звітного навантаження на респондентів при складанні ними форм ДСС, та обраховано індекс задоволеності респондентів.

    У квітні–травні 2018 р. було проведено анкетне опитування респондентів щодо подання електронної звітності до органів державної статистики. Метою опитування було вивчення думки щодо подання електронної звітності до органів державної статистики та удосконалення взаємодії з респондентами. Анкета вміщувала запитання про способи отримання респондентами інформації щодо участі у ДСС, способи подання звітності до органів державної статистики, а також оцінки звітного навантаження на респондентів. Було одержано 218 заповнених анкет. Результати цього анкетного опитування було розміщено на веб-сайті Головного управління статистики.

    Респондентам надсилаються повідомлення/нагадування щодо участі у ДСС разом із Переліком форм державних статистичних спостережень, за якими респондент має подати інформацію до органів державної статистики, сформованим в матриці участі респондентів. Протягом 2018 р. на адреси респондентів було надіслано 75274 повідомлення (нагадування) про участь у державних статистичних спостереженнях.

    Крім того, на офіційному сайті Головного управління статистики у розділі "Інформація для респондентів про необхідність звітування" функціонує спеціальний програмний сервіс для респондентів, який дозволяє їм за кодом ЄДРПОУ отримати перелік форм, за якими респондент має подати інформацію.

    Головним управлінням статистики проводилась робота щодо контролю подання звітності у встановлені терміни. За порушення встановленого порядку подання форм державних статистичних спостережень до адміністративної відповідальності відповідно до статті 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення впродовж року було притягнуто
36 осіб. Сума накладених штрафів становила 6,1 тис.грн.

    Упродовж року здійснювалось ведення адміністративної складової статистичного реєстру підприємств Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Харківській області. Станом на 1 січня 2019 р. кількість юридичних осіб в області становила 76760, протягом року взято на облік 3281 юридичну особу, знято з обліку  – 977 юридичних осіб. На підставі запитів проводилося інформаційно-довідкове обслуговування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших користувачів даними ЄДРПОУ відповідно до законодавства.

    У 2018 р. продовжувалась робота щодо єдиної ідентифікації місцевих одиниць, основною метою якої є забезпечення ефективного управління процесом статистичного виробництва шляхом забезпечення єдиних ідентифікаційних характеристик статистичної одиниці в усіх державних статистичних спостереженнях. Робота з актуалізації переліку місцевих одиниць здійснювалась відповідно до Регламенту виконання робіт з актуалізації переліку місцевих одиниць на основі даних державних статистичних спостережень, затвердженого наказом Держкомстату від
18 листопада 2011 р. № 302.

    Починаючи з вересня 2018 р. щомісяця проводилась актуалізація в Реєстрі статистичних одиниць місцевих одиниць, які змінили реєстраційну адресу, відповідно до Методологічних положень з побудови місцевих одиниць.

    У вересні–грудні звітного року було проведено аналіз на предмет зникнення найманих працівників за "старою" та появи найманих працівників за "новою" реєстраційними адресами підприємства по 457 підприємствах, що змінили реєстраційну адресу. Актуалізовано в Реєстрі статистичних одиниць 378 підприємств (79 підприємств підлягають уточненню у наступні періоди).

    Головним управлінням статистики протягом року проводилось опрацювання сформованих Держстатом сукупностей одиниць державних статистичних спостережень відповідно до їх періодичності та методології з організації державних статистичних спостережень.

    З метою інформування Держстату щодо врахування змін до сукупностей звітуючих одиниць аналізувалися звіти респондентів, що не були залучені до кола звітуючих, але надали паперові або електронні звіти, новостворені підприємства (організації та установи), підприємства, які зазнали демографічних змін (зросла чисельність працюючих, створено нові відокремлені підрозділи тощо) або економічних (змінено вид економічної діяльності, наявні ознаки, які визначені критеріями для відбору у методологічному положенні).

    Інформування щодо внесення змін до затверджених сукупностей одиниць державних статистичних спостережень відбувалося з приведенням вагомих обґрунтувань за кожним респондентом для прийняття узгодженого рішення на засіданні Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації.

    У 2018 р. відповідно до Угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами між Держстатом та НБУ здійснювалося зіставлення кола звітуючих респондентів зі статистики зовнішньої торгівлі послугами та інвестицій зовнішньоекономічної діяльності із переліком підприємств, наданим НБУ. За результатами опрацювання надавалися пропозиції щодо довключення  респондентів.

   По державному статистичному спостереженню "Організація та координація обстежень домогосподарств (ОСГД, ОЕАН, ОУЖД)" були проведені такі роботи:

     складання списків адрес домогосподарств, які є основою для формування вибіркової сукупності домогосподарств для проведення у сільській місцевості вибіркових обстежень сільськогосподарської діяльності населення у травні 2018 – квітні 2023 років та економічної активності населення у січні 2019 – грудні 2023 років;

     складання списків адрес домогосподарств, які є основою для формування нових вибіркових сукупностей домогосподарств для проведення обстежень умов життя домогосподарств та економічної активності населення у міських поселеннях циклу 2019–2023 років;

    складання списків адрес домогосподарств, які є основою для формування нових вибіркових сукупностей домогосподарств для проведення у сільській місцевості обстеження умов життя домогосподарств циклу 2019– 2023 років, і актуалізація списків адрес домогосподарств для проведення у      сільській місцевості обстежень умов життя домогосподарств та економічної активності населення у 2019 р.;

    формування територіального розміщення мережі респондентів для проведення вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення у травні 2018 – квітні 2019 років;

     формування територіального розміщення мереж респондентів для проведення у 2019 р. вибіркових обстежень умов життя домогосподарств та економічної активності населення у міських поселеннях та сільській місцевості.

 

Вдосконалення і впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання й передачі статистичної інформації

 

    У 2018 р. продовжувалася робота з модернізації інформаційних і комунікаційних технологій збору, обробки, збереження та поширення статистичних даних за процесною схемою виробництва статистичної інформації.

    Впровадження новітніх інформаційних технологій у галузі статистики у звітному періоді здійснювалося шляхом вдосконалення системи електронної звітності; оновлення комплексів електронної обробки інформації (КЕОІ); подальшого впровадження інтегрованої системи статистичної інформації (ІССІ); подальшої розробки та вдосконалення в Головному управлінні статистики програмних модулів, що дозволяють забезпечити технічний супровід процедури обліку та реєстрації звітності, поданої респондентами у форматі "єдиного вікна", через систему електронної звітності, моніторингу їх надходження та розширити можливості цього сервісу.

    Так, у "Системі обліку подання статистичних звітів" створено додаткові можливості для отримання даних по респондентах за декілька років.

    Постійно проводились роботи по супроводженню системи електронної звітності органів державної статистики, надання консультацій та роз’яснень щодо роботи в системі респондентам, що призвело до зростання кількості респондентів, які звітують в електронному вигляді. У 2018 р. через систему електронної звітності подавали звіти 66,1 % усіх респондентів, що на 2,5 % більше, ніж у минулому році.

    З метою поліпшення організації роботи щодо підготовки форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності до приймання їх органами державної статистики в електронному вигляді та забезпечення своєчасної підготовки системи електронної звітності органів державної статистики до нового звітного року проводились роботи щодо тестування форм електронної звітності. Головне управління статистики залучалось до тестування за  формами ДСС № 1-НК (річна) "Звіт про роботу аспірантури та докторантури", № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці".

    Здійснювалась робота з подальшого впровадження інтегрованої системи статистичної інформації, яка забезпечує єдине середовище для збирання, обробки, аналізу та зберігання статистичної інформації. Були проведені тестові випробування за формами № 2К-П (квартальна) "Обстеження ділової активності промислового підприємства" за IV квартал 2018 р. та № 2-Б (річна) "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів" за 2018 р. по введенню та контролю вхідної інформації в частині контролю первинних звітів. Також, в інтегрованій системі було проведено тестове випробування форм № 1-ІКТ (річна) "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах" та № 1-послуги (квартальна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг". Протягом 2018 року здійснювалась промислова експлуатація в ІССІ  форми № 2К-Б (квартальна) "Обстеження ділової активності будівельного підприємства".

    У 2018 р. забезпечувалась підтримка та подальша побудова офіційного веб-сайту Головного управління статистики. Так, протягом звітного періоду проводилась робота з вдосконалення сайту шляхом переведення його на нову стабільну версію системи керування сайтом для збільшення швидкості та продуктивності роботи. Постійно здійснювалися заходи з розвитку сервісів сайту, оновлено дизайн сайту.

    Також здійснювались заходи із впровадження в Головному управлінні статистики безпаперового документообігу з використанням електронного цифрового підпису.

ІІІ. Кадрове та фінансове забезпечення

Удосконалення системи управління персоналом,

підготовка та навчання кадрів

 

    Робота з персоналом в сучасних умовах є однією з найважливіших сфер діяльності Головного управління статистики у Харківській області.

    Протягом 2018 р. робота з персоналом в Головному управлінні статистики здійснювалась відповідно до затвердженого Плану роботи з персоналом Головного управління статистики у Харківській області на
2018 рік, що містив заходи, спрямовані на додержання законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, інших нормативно-правових документів з питань управління персоналом та державної служби.

    Станом на 01 січня 2019 р. Головне управління статистики мало таку структуру: керівництво, структурні підрозділи (7 управлінь, 3 відділи, 1 сектор, окремо виділені посади головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, головного спеціаліста з питань захисту інформації) та відокремлені підрозділи (11 відділів). Крім того, у складі Головного управління статистики є 1 підрозділ, який утримується за рахунок спеціального фонду державного бюджету.

    Станом на 01 січня 2019 р. штатна чисельність Головного управління статистики становить 444 одиниці. Фактична чисельність працюючих становить 386 осіб.

    Із загальної кількості працюючих – 299 осіб (77,5 %) складають державні службовці, із них посади керівників обіймають 88 осіб (29,4 %), посади спеціалістів – 211 осіб (70,6 %). Посади працівників, які виконують функції з обслуговування займають 72 особи (18,6 %), а 15 осіб (3,9 %) займають посади робітників.

    Переважну більшість із числа працюючих складають жінки – 95,9 %.

    У звітному році в Головному управлінні статистики відбулося 12 засідань конкурсної комісії. За результатами конкурсу:

      8 осіб – призначено (прийнято) на посади державної служби;

      25 осіб – призначено (переведено) на вищі посади державної служби

     (9 осіб – на посади категорії "Б" і 16 осіб – в межах посад категорії "В", із них 1 особа, як друга за результатами конкурсу);

    Також, відповідно до наказу Державної служби статистики України від 03 вересня 2018 року № 428-к, 1 особа – державний службовець категорії "Б", у звітному році була призначена за результатами конкурсу на посаду заступника начальника Головного управління статистики.

    Призначення (переведення) 7 державних службовців на рівнозначну посаду відбулося без конкурсного відбору, відповідно до Закону України "Про державну службу".

    Протягом 2018 р. було звільнено з посад 17 працівників Головного управління статистики, із них 11 – державні службовці (4 особи – державні службовці категорії "Б" і 7 осіб – державні службовці категорії "В"),
4 особи – працівники, які виконують функції з обслуговування та 2 особи – робітники. Із загального числа звільнених працівників 15 осіб (88,0 %) – припинили роботу за власним бажанням та за угодою сторін, з них 3 особи звільнено в зв'язку з виходом на пенсію, 1 особа (6,0 %) – переведена на іншу роботу. Також 1 особа (6,0 %) – державний службовець категорії "В", виключена зі списків особового складу Головного управління статистики у зв’язку зі смертю.

    Станом на 01 січня 2019 р. вищу освіту за ступенем молодшого бакалавра мають 4,0 % від загальної кількості державних службовців, бакалавра – 0,7 %, магістра (спеціаліста) – 94,9 %. Що стосується працівників, які виконують функції з обслуговування, то вищу освіту за ступенем молодшого бакалавра мають 6,2 % від загальної кількості працівників, бакалавра – 0,3 %, магістра (спеціаліста) – 9,3 %.

   Дві або більше вищих освіти мають 44 працівники Головного управління статистики (11,4 %). Із них 39 осіб – державні службовці категорії "Б" і "В" та 5 осіб – працівники, які виконують функції з обслуговування. Також 1 державний службовець категорії "В" має науковий ступінь – кандидат економічних наук.

    Загалом 99,7 % державних службовців мають вищу освіту, з них  100 % – серед державних службовців категорії "Б", 99,5 % – серед державних службовців категорії "В". Із загальної кількості державних службовців 88,6 % мають відповідну фахову освіту. Також 84,7 % працівників, які виконують функції з обслуговування, мають вищу освіту. Із них 42 особи (58,3 %) мають відповідну фахову освіту.

    Щодо розподілу державних службовців за стажем роботи в системі органів державної статистики, то до 5 років стажу мають 11,4 %, від 5 до 10 років стажу мають 12 %, переважна більшість державних службовців працює в системі більше 10 років – 76,6 % (державні службовці категорії "Б" –
34,9 %, державні службовці категорії "В" – 65,1 %), у тому числі більше 20 років працює 43,5 % (державні службовці категорії "Б" – 45,4 %, державні службовці категорії "В" – 54,6 %).

    Переважна більшість працівників, які виконують функції з обслуговування, працює в системі більше 10 років – 65,3 % від загальної їх кількості, у тому числі більше 20 років – 36,1 %.

    Аналіз працюючих за віком свідчить, що серед державних службовців 23,7 % становить молодь у віці до 35, кількість державних службовців у віці від 46 до 55 років – 32,4 %, від 56 до 65 років – 19,0 %, у тому числі 3,3 % державних службовців вже досягли пенсійного віку. Серед працівників, які виконують функції з обслуговування, молодь у віці до 35 років – 9,7 %, осіб у віці від 46 до 55 років – 22,2 %, від 56 до 65 років – 27 осіб (37,5 %).

    З метою сприяння фахової підготовки державних службовців, підвищення рівня їх професійної компетенції, базових знань та вмінь, необхідних для ефективного вирішення завдань управлінської діяльності було організоване підвищення кваліфікації працівників Головного управління статистики згідно з Планом підвищення рівня професійної компетентності працівників Головного управління статистики у Харківській області на 2018 рік, яким були передбачені: перепідготовка, підвищення кваліфікації за професійними програмами, за програмами тематичних постійно діючих семінарів, програмами тематичних короткострокових семінарів, а також внутрішнє навчання.

    У 2018 р. 5 осіб із складу державних службовців категорії "Б" і "В" Головного управління статистики вступили на навчання за державним замовленням до магістратури ХарРіНАДУ при Президентові України за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". Із них 3 особи – за денною (дистанційною) формою навчання, 2 особи – за заочною формою навчання.

   У звітному році 1 державний службовець категорії "В" отримав вищу освіту відповідного професійного спрямування, закінчивши Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця за спеціальністю "Економіка" за освітньою програмою "Бізнес-статистика і аналітика". Ще 1 державний службовець категорії "В" продовжує навчання у ВНЗ з метою отримання вищої освіти економічного спрямування. А також  1 державний службовець категорії "В" вступив у звітному році на заочну форму навчання до Національного технічного університету "ХПІ" з метою отримання ступеня вищої освіти магістр відповідного професійного спрямування з питань інформаційних технологій.

Ще 22 особи (7 осіб категорії "Б" і 15 осіб категорії "В") продовжують навчання у магістратурі ХарРіНАДУ при Президентові України за спеціальностями галузі знань "Публічне управління та адміністрування" за державним замовленням за вечірньою та заочною формами навчання.

Також 2 особи рекомендовані для вступу на умовах конкурсу до магістратури Національної академії статистики, обліку та аудиту на заочну форму навчання за спеціальністю "Економіка" (спеціалізація "Офіційна статистика") на 2018/2019 рік.

Без відриву від виробництва продовжує навчання 1 державний службовець категорії "Б" в аспірантурі "Науково-технічного комплексу статистичних досліджень" Держстату за спеціальністю "Статистика". Ще
1  державний службовець категорії "В" також продовжує навчання в аспірантурі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

У звітному році 1 державний службовець категорії "В" був відрахований з аспірантури Хмельницького університету управління та права за спеціальністю "Статистика" у зв'язку із закінченням терміну навчання.

Відповідно до Плану підвищення рівня професійної компетентності працівників Головного управління статистики у Харківській області на
2018 рік 266 працівників Головного управління статистики пройшли підвищення кваліфікації за різними видами програм, деякі неодноразово.

Підвищення кваліфікації за професійними програмами здійснювалося в Національній академії статистики, обліку та аудиту та Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, заходи з підвищення кваліфікації за програмами тематичних короткострокових семінарів – Харківським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській області, Об'єднанням профспілок Харківської області, Головним управлінням статистики.

В ході виробничо-економічного навчання, як одного з видів тематичних постійно діючих семінарів, було охоплено 336 працівників Головного управління статистики, з них 249 державних службовців.

Наставництво, що дає можливість фахового підвищення кваліфікації безпосередньо на робочому місці, протягом звітного року було застосовано до 44 осіб. Із них 14 осіб – нові працівники (із вивченням вступного навчального курсу для нових працівників органів державної статистики України), 24 особи – працівники, які були переведенні на інші посади (новопризначені працівники), 6 осіб – працівники, які повернулися до виконання обов'язків після перебування в довготривалих відпустках.

У звітному році державний службовець категорії "В" – головний спеціаліст-економіст відділу комплексних публікацій управління поширення інформації та комунікацій – взяв участь у першому турі щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" в органах державної статистики у 2018 р. та став лауреатом І туру зазначеного конкурсу. За високий рівень професійних знань, умінь та навичок, засвідчений під час виконання конкурсних завдань був відзначений Подякою Державної служби статистики України.

Важливе значення має й такий механізм забезпечення сумлінного ставлення працівників до своїх посадових обов'язків, як їхнє моральне заохочення за бездоганну ефективну роботу, публічне визнання їхніх заслуг.

У звітному році керівник Головного управління статистики був нагороджений Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації та Почесною грамотою виконавчого комітету Харківської міської ради. Також 1 працівник керівного складу був нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, 8 працівників Головного управління статистики відзначено Подякою Державної служби статистики України. З нагоди ювілеїв та професійного свята – Дня працівників статистики – Грамотою Головного управління статистики відзначено 15 осіб, Подякою Головного управління статистики – 36 осіб.

Відповідно до статті 44 Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889 "Про державну службу" та Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Харківській області, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", затвердженого наказом Головного управління статистики від 15 листопада 2017 р. № 267-к (у редакції наказу від 10 липня 2018 р. № 161-к), в Головному управлінні статистики в період з 16 жовтня по 16 листопада 2018 р. було проведено оцінювання результатів службової діяльності державних службовців структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" у
2018 р. (далі – оцінювання). Були затверджені списки державних службовців структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" та підлягають оцінюванню, графік проведення оцінювання.

Всього, відповідно до списків державних службовців структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, які підлягали оцінюванню у 2018 р., оцінено 263 державних службовці, у тому числі 76 – державні службовці категорії "Б" та 187 – державні службовці категорії "В". Відмінну оцінку одержали 11,8 % (із них державні службовці категорії "Б" –  77,4 %, державні службовці категорії "В" – 22,6 %), позитивну – 88,2 % (з них державні службовці категорії "Б" – 22 %, державні службовці категорії "В" – 78 %).

Відповідно до статті 49 Закону України "Про державну службу" державними службовцями структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", за результатами оцінювання службової діяльності у
2018 р. разом із відділом управління персоналом Головного управління статистики були складені індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетентності, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 20 квітня 2018 р. № 93/1.

У грудні звітного року на виконання статті 44 Закону України "Про державну службу" в Головному управлінні статистики було здійснено заходи щодо визначення та погодження завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності на 2019 р. для усіх державних службовців.

Запобігання та протидія корупції

Відповідно до законів України "Про запобігання корупції", "Про державну службу", інших законодавчих та нормативно-правових актів антикорупційного характеру Головне управління статистики вживало заходів щодо запобігання та протидії проявам корупції.

Були здійснені організаційні заходи щодо забезпечення подання співробітниками Головного управління статистики Декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Декларація). З метою надання методичної допомоги державним службовцям з питань заповнення та своєчасного подання електронної форми декларації за 2018 р. в Головному управлінні статистики проведено навчальний семінар для державних службовців, в якому взяли участь
239 осіб. До відокремлених підрозділів направлені відповідні методичні рекомендації.

Відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції  від 06.09.2016 № 19 були направлені повідомлення щодо порушень в частині несвоєчасного подання або неподання Декларації 4 працівниками Головного управління статистики.

Постійно проводиться робота щодо інформування працівників про наявність обов’язку суб’єктів декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подати Декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, а також роз’яснювальна робота щодо необхідності повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції суб’єктами декларування про суттєві зміни у майновому стані та про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

Щоквартально на засіданнях колегії Головного управління статистики протягом звітного періоду розглядались питання "Про стан виконання вимог антикорупційного законодавства працівниками Головного управління статистики".

У Головному управлінні статистики службові розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства, у 2018 р. не проводились у зв’язку з відсутністю вищезазначених правопорушень.

Звернення від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції до Головного управління статистики не надходили. Інформація про вчинення державними службовцями корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, зокрема, порушень спеціальних обмежень, пов’язаних з прийняттям або проходженням державної служби, до Головного управління статистики не надходила.

З метою забезпечення прозорості та відкритості, вільного доступу громадян до інформації на офіційному веб-сайті Головного управління статистики постійно оновлюється рубрика "Запобігання проявам корупції", в якій розміщено:

звіт про проведену роботу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління статистики за рік;

план заходів Головного управління статистики щодо запобігання корупції на 2019 рік;

методичні рекомендації щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення;

графік проведення прямих телефонних ліній на тему "Питання запобігання та виявлення корупції".

У 2018 р. порушень вимог антикорупційного законодавства у Головному управлінні статистики не зафіксовано.

Результати фінансової діяльності

 

Відповідно до чинного бюджетного законодавства України фінансова діяльність Головного управління статистики у 2018 р. здійснювалася за такими бюджетними програмами:

КПКВК 1207010 "Керівництво та управління у сфері статистики";

КПКВК 1207030 "Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя".

Для здійснення функціональних повноважень органів державної статистики області було затверджено видатки державного бюджету на
2018 р. у сумі 69958,5 тис. грн., з яких 68810,4 тис. грн. – обсяги по загальному фонду і 1148,1 тис.грн. – по спеціальному фонду.

Співвідношення видатків загального фонду складали:

оплата праці та нарахування на неї – 97,3 %,

оплата енергоносіїв – 2,2 %,

утримання Головного управління статистики – 0,5 %.

Що стосується видатків спеціального фонду, то вони розподілилися так:

оплата праці та нарахування на неї – 14,6 %,

оплата енергоносіїв – 17,9 %,

утримання Головного управління статистики – 67,1 %,

оплата податків  – 0,4 %.

Станом на 01.01.2019 кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість складала 54,6 тис. грн. (по спеціальному фонду).

Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech