Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Звіт про виконання Комплексної програми Головного управління статистики у Харківській області за 2018 рік
Контрастна версія
Звичайна версія

 

Звіт

про виконання Комплексної програми

Головного управління статистики у Харківській області

за 2018 рік

 

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні

за виконання

Строк виконання

Стан виконання

Частина  І.  Державні статистичні спостереження/ комплексні статистичні продукти

    У 2018 році усі заходи з проведення державних статистичних спостережень, передбачені Комплексною програмою Головного управління статистики, були виконані в повному обсязі. У ході їх виконання помилок у статистичних роботах, запізнень і перенесення термінів надання інформації та повторних передач даних на державний рівень не було. Впродовж року Головним управлінням статистики було опрацьовано 595,6 тис. первинних звітів (з урахуванням адміністративних даних), з них районною ланкою – 43,8 тис.

1.

Уточнення потреб

     

1.1.

Проведення анкетних опитувань користувачів статистичної інформації

Управління поширення інформації та комунікацій,

відокремлені підрозділи

Протягом року

З метою вивчення інформаційних потреб користувачів, забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання, визначення міри задоволення користувачів якістю статистичної інформації у
2018 році було проведено 8 анкетних опитувань користувачів і отримано 291 заповнену анкету. До їх проведення залучались відокремлені підрозділи Головного управління статистики.

З них 7 проводились спільно з Держстатом.

1.2.

Проведення анкетних опитувань респондентів державних статистичних спостережень

Управління збирання та підготовки даних,

відокремлені підрозділи

Протягом року

За рік було проведено 2 анкетних опитування респондентів державних статистичних спостережень: з метою здійснення оцінки рівня звітного навантаження на респондентів під час заповнення ними форм державних статистичних спостережень і з питань подання електронної звітності до органів державної статистики та удосконалення взаємодії з респондентами. Усього отримано 293 заповнених анкети.

2.

Збирання

     

2.1.

Робота з респондентами державних статистичних спостережень

Структурні та відокремлені підрозділи

Протягом року

З метою забезпечення достовірності первинних статистичних даних, зміцнення партнерських взаємовідносин та налагодження зворотного зв’язку з респондентами у 2018 році, відповідно до Комплексної програми, структурними та відокремленими підрозділами Головного управління статистики здійснювався комплекс заходів: здійснено 138 заходів з надання допомоги респондентам з питань складання звітних даних за ф.ф. № 1-підприємництво, № 7-торг, № 1-ПВ,
№ 1-житлофонд, № 1-ціни (пром), № 4-мтп, надано послуги консультаційно-методичного характеру, проведено наради з питань звітності, підготовлено інструктивні, організаційні та оглядові листи.

2.1.1.

Проведення інструктивних нарад

Управління аналізу статистичних даних,

відокремлені підрозділи

Протягом року

Проведено 40 інструктивних нарад (семінарів) з респондентами, у т.ч. 28 – з питань запровадження нових/внесення змін до чинних державних статистичних спостережень. Усього їх відвідало
1,1 тис. респондентів.

Із загальної кількості поза планом були проведені інструктивні наради з респондентами:

4 – відділом статистики у Куп’янському районі – з працівниками сільськогосподарських підприємств Дворічанського району з питань складання та термінів подання державних статистичних спостережень за ф. № 50-сг (річна) та ф. № 2-ферм (річна), з працівниками підприємств Куп’янського району та м. Куп’янська щодо  методології складання та термінів подання звітів за
ф. № 1-заборгованність (ЖКГ) (місячна); з представниками сільськогосподарських підприємств на тему "Облік урожаю, методологія складання та терміни подання державного статистичного спостереження за ф. № 37-сг "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур". Про подання державних статистичних спостережень через систему електронної звітності";

2 – відділом статистики у Красноградському районі – про порядок складання та подання державних статистичних спостережень за формами № 29-сг (річна) та № 9-сг (річна), внесення змін до форм та інструментарію; про порядок складання та надання державного статистичного спостереження за ф. № 6-сільрада (річна);

1 – відділом статистики у Балаклійському
районі – з працівниками підприємств району про порядок складання та надання державного статистичного спостереження за ф. № 50-сг (річна);

1 – відділом статистики у Первомайському районі – з питання складання та надання державного статистичного спостереження за ф. № 4-сг (річна).

2.1.2.

Листи для респондентів

Структурні та відокремлені підрозділи

Протягом року

Для респондентів готувались  повідомлення (нагадування)  про участь у державних статистичних спостереженнях, організаційного характеру
(439 тем), інструктивні та методичні листи (91 тема), у т.ч. з питань запровадження нових/внесення змін до чинних державних статистичних спостережень (26 тем), повідомлення про порушення терміну подання звітів (704) та інші листи.

Із загальної кількості поза планом для респондентів держстатспостережень було підготовлено:

1 лист організаційного характеру про переваги звітування через систему електронної звітності – на виконання п. 1.5. рішення колегії Головного управління статистики від 25 січня 2018 р. (протокол № 1);

4 листи-запити з метою уточнення або корегування звітів зі статистики фінансів, промисловості, енергетики.

2.1.3.

Відповіді, надані на запити респондентів

Структурні та відокремлені підрозділи

Протягом року

Було надано 67 відповідей на запити респондентів щодо участі у державних статистичних спостереженнях, складання форм держстатспостережень тощо.

2.2.

Робота з працівниками районної ланки

Структурні підрозділи

Протягом року

У 2018 році здійснювалися роботи щодо надання методологічної та практичної допомоги відокремленим підрозділам Головного управління статистики. З районною ланкою було проведено      25 нарад, з них 9 – з питань запровадження нових, внесення змін до чинних форм державних статистичних спостережень. Також було підготовлено 73 організаційних листи, 48 інструктивних та методичних матеріалів, з них 15 – з питань запровадження нових, внесення змін до чинних форм державних статистичних спостережень; 28 оглядових листів, з них 23 – за результатами проведення держстатспостережень.

Поза планом для відокремлених підрозділів було підготовлено 4 організаційних листи щодо обробки даних держстатспостережень із соціальної статистики, за ф.ф. № 6-сільрада, № 4-сг та щодо актуалізації каталогу за ф. № 1-заборгованість (ЖКГ).

3.

Поширення

Управління поширення інформації та комунікацій,

структурні та відокремлені підрозділи

 

З метою поліпшення взаємодії з користувачами статистичної інформації у 2018 р. Головним управлінням статистики проводилась низка заходів щодо інформування органів державної влади та інших користувачів щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в регіоні.

Розміщено 604 матеріали на веб-сайті у розділі "Статінформація".

3.1.

Підготовка та поширення статистичних продуктів

     

3.1.1.

Експрес-випуски

 

Протягом року

Підготовлено та оприлюднено 356 експрес-випусків.

3.1.2.

Статистичні бюлетені

 

Протягом року

Підготовлено 436 статистичних бюлетенів.

3.1.3.

Економічні доповіді

 

Протягом року

Підготовлено 203 економічних доповіді.

3.1.4.

Збірники

 

Протягом року

Підготовлено 17 статистичних збірників.

3.2.

Робота з користувачами статистичної інформації

     

3.2.1.

Матеріали для користувачів статистичної інформації

 

Протягом року

Підготовлено 259 матеріалів для користувачів статінформації (Каталог статистичних видань, буклети, інфографіка, довідники тощо),
146 матеріалів рекламного та інформаційного характеру.

3.2.2.

Проведення з користувачами нарад, семінарів, круглих столів тощо

 

Протягом року

Проведено 25 семінарів та круглих столів з користувачами статінформації.

3.2.3.

Відповіді на запити користувачів статистичної інформації

 

Протягом року

На запити користувачів статінформації надано 931 відповідь.

3.3.

Заходи з поширення статистичної інформації за участю ЗМІ

 

Протягом року

Для засобів масової інформації Головним управлінням статистики щомісячно готувались повідомлення про соціально-економічне становище Харківської області, районів області. Усього у
2018 році було підготовлено 647 повідомлень та прес-випусків з актуальних питань; надано
4 відповіді на запити представників ЗМІ. Здійснено 14 виступів на радіо та телебаченні, усі – районною ланкою.

3.4.

Робота з інформаційними запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

 

Протягом року

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"  з метою забезпечення права на отримання публічної інформації було опрацьовано
176 запитів, з них: 92 – безпосередньо від громадян,
59  – від юридичних осіб, 21 – від громадських організацій, 4 – від засобів масової інформації. На всі запити були надані відповіді у встановлений Законом термін, при цьому 21 запит було направлено розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача. Найбільша кількість запитів надходила на інформацію зі статистики населення, цін, праці, комплексної статистики.

З метою надання роз’яснень з питань забезпечення доступу до публічної інформації впродовж року в Головному управлінні статистики діяла телефонна "Гаряча лінія".

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію оприлюднювався на офіційному веб-сайті Головного управління статистики щомісяця.

4.

Оцінка

     

4.1.

Оцінка результатів роботи з користувачами статистичної інформації

 

4.1.1

Повідомлення про результати анкетних опитувань користувачів

Управління поширення інформації та комунікацій

Протягом року

За результатами анкетних опитувань було підготовлено та розміщено на веб-сайті Головного управління статистики 1 повідомлення для користувачів статінформації, а також здійснено
7 гіперпосилань на повідомлення, що розміщені на сайті Держстату.

4.2.

Оцінка результатів роботи з респондентами статистичної інформації

 

4.2.1.

Оглядові листи за результатами проведення державних статистичних спостережень, усього

Управління аналізу статистичних даних

Протягом року

За результатами проведення держстатспосте-режень було підготовлено оглядові листи для респондентів за 413 темами. Усього впродовж року респонденти області отримали 111,2 тис. таких листів.

4.2.1.1.

з них: оглядові листи, які містять інформацію ’’зворотного зв'язку”

Управління аналізу статистичних даних

Протягом року

Було підготовлено оглядові листи з інформацією "зворотного зв’язку" для респондентів за
327 темами.

Частина ІІ. Інші види статистичної діяльності (за процесами статистичного виробництва)

Уточнення потреб

   У грудні 2018 р. були сформовані проект Витягу з Комплексної програми Головного управління статистики для відокремлених підрозділів на 2019 рік, плани роботи структурних підрозділів на січень 2019 р. Складені та розміщені на веб-сайті Календар подання форм ДСС та фінансової звітності (щомісячно), Календар оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у Харківській області у 2019 році (проект), Календар оприлюднення статистичної інформації  у 2019 році (проект), план-графік оновлення матеріалів на веб-сайті Головного управління статистики, підготовлені плани роботи колегії Головного управління статистики на ІІ півріччя 2018 р. (червень) та І півріччя 2019 р. (грудень). Проводилась робота по розробці Технологічної (комплексної) програми Головного управління статистики на 2019 рік.

Збирання

   Щомісячно за необхідністю готувалась довідка щодо кількості одиниць державних статистичних спостережень (ДСС), запропонованих на включення/вилучення до/з сукупності одиниць ДСС, за формами, відносно яких територіальні органи Держстату надають пропозиції керівникам ДСС.

   На веб-сайті у сервісі для респондентів у січні 2018 р. розміщено повідомлення про їх участь у ДСС, у серпні – повідомлення про результати визначення основного виду діяльності.

   Здійснювались організація обстежень домогосподарств в регіоні (СГД, ЕАН, УЖД); організація робіт зі збирання форм ДСС за принципом єдиного вікна; організація робіт зі збирання форм ДСС в електронному вигляді: щоквартально готувався звіт щодо функціонування системи електронної звітності по Головному управлінню статистики. У 2018 р. через Єдине вікно надійшло 82,1 тис. звітів, з них 24,7 тис. – до відокремлених підрозділів Головного управління статистики, через систему електронної звітності надійшло 292,4 тис. статистичних та фінансових звітів (за даними веб-інтерфейсу приймального шлюзу, пункт меню "Статистика").

Обробка

   Здійснювались роботи з подальшого впровадження інтегрованої системи статистичної інформації.

Поширення

   У січні 2018 р. був сформований та розміщений на веб-сайті Каталог статистичних видань у 2018 році.

   Здійснювалась модернізація та актуалізація інформаційного наповнення веб-сайту Головного управління статистики.

   Для ЗМІ готувались прес-випуски, прес-релізи та інші інформаційні повідомлення, статистичні матеріали за запитами.

   Здійснювалась робота із задоволення  інформаційних запитів користувачів (у т.ч. відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації").

Оцінювання

   Здійснювався моніторинг виконання Комплексної програми Головного управління статистики, інших планів, результатів роботи структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики (інформація щоквартально розглядалась на засіданнях колегії), моніторинг участі респондентів у ДСС.

   На веб-сайті у січні 2018 р. оприлюднені звіти про виконання КПГУС на 2017 рік, про результати діяльності Головного управління статистики за 2017 рік, щомісячно – звіт щодо задоволення запитів відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

   Заповнені запитальники самооцінки про результати діяльності територіальних органів Держстату "Підсумки роботи Головного управління статистики" за 2017 р., щодо функціонування процесу (підпроцесів) статистичного виробництва, про результати діяльності Головного управління статистики з удосконалення державних статистичних спостережень.

   Здійснювався облік витрат часу на статистичне виробництво за даними АСОВ.

   Було здійснено комплексні експертні оцінки результатів діяльності відділів статистики у Богодухівському та Первомайському районах, проведено тематичну перевірку стану діловодства й ведення архіву та діловодства за зверненнями громадян у відділі статистики у Вовчанському районі.


 

Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech