Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2020 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами  діяльності у січні-вересні 2020 року
  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість B+C+D+Е 122632929,3 100,0
 Добувна та переробна промисловість B+C 96082212,3 78,4
  Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 23053472,4 18,8
  Переробна промисловість  С 73028739,9 59,6
    з неї      
       
   виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів  10-12 28790722,9 23,5
   текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  13-15 1466553,8 1,2
   виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність    16-18 5038348,4 4,1
   виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 к к
   виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 2839941,0 2,3
   виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 2904658,6 2,4
   виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 7514991,3 6,1
   металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  24,25 4692425,1 3,8
   машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання  26-30 14284701,2 11,6
 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 24051408,1 19,6
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е 2499308,9 2,0
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech