Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2020 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-червні 2020 року
  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість B+C+D+Е 80614942,1 100,0
Добувна та переробна промисловість B+C 61396637,9 76,2
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 15469145,0 19,2
Переробна промисловість  С 45927492,9 57,0
з неї      
  виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів  10-12 18138672,2 22,5
  текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  13-15 861077,3 1,1
  виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність    16-18 3094404,5 3,8
  виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 к к
  виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 1965001,2 2,4
  виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 1915038,0 2,4
  виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 4312471,2 5,3
  металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  24,25 2891766,1 3,6
  машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання  26-30 9227287,0 11,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 17544892,7 21,7
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е 1673411,5 2,1
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech