Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2019 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами  діяльності за січень-березень 2019 року
  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість B+C+D+Е 50222980,5 100,0
  Добувна та переробна промисловість B+C 36827467,2 73,3
  Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 15543530,3 30,9
  Переробна промисловість  С 21283936,9 42,4
    з неї      
       
    виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів  10-12 7324391,3 14,6
       
    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  13-15 497516,1 1,0
       
    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність    16-18 1463356,8 2,9
       
    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 1352017,0 2,7
       
    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 738658,2 1,5
       
    виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 909766,5 1,8
       
    виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 1780884,1 3,5
       
    металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  24,25 1563719,9 3,1
       
    машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання  26-30 4554959,0 9,1
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 12750780,0 25,4
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е 644733,3 1,3
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech