Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2019 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень-лютий 2019 року
  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість B+C+D+Е 32359521,4 100,0
Добувна та переробна промисловість B+C 22932955,7 70,9
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 10410665,2 32,2
Переробна промисловість  С 12522290,5 38,7
з неї      
       
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів  10-12 4423605,2 13,7
       
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  13-15 297550,1 0,9
       
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність    16-18 933526,8 2,9
       
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 851881,1 2,6
       
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 376377,0 1,2
       
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 560225,6 1,7
       
виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 1106669,3 3,4
       
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  24,25 784629,7 2,4
       
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання  26-30 2594965,5 8,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 8997854,6 27,8
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е 428711,1 1,3
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech