Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2019 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами  діяльності за січень 2019 року
  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість B+C+D+Е 16501333,9 100,0
Добувна та переробна промисловість B+C 11450367,9 69,4
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 5452985,6 33,1
Переробна промисловість  С 5997382,3 36,3
з неї      
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів  10-12 2077614,7 12,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  13-15 137736,6 0,8
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність    16-18 440141,7 2,7
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 516576,8 3,1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 150845,4 0,9
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 314297,1 1,9
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 508018,9 3,1
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  24,25 365847,8 2,2
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання  26-30 1282656,1 7,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 4834526,6 29,3
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е 216439,4 1,3
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech