Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2018 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області  у січні–жовтні 2018 року1
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД Експорт Імпорт
 тис.дол. США у % до січня – жовтня 2017
 
у % до загального обсягу  тис.дол. США у % до січня– жовтня   2017
 
у % до загального обсягу
Усього2 1037944,3 106,4 100,0 1439748,2 109,3 100,0
  у тому числі            
І. Живi тварини; продукти тваринного походження  9961,4 99,6 1,0 18125,3 152,1 1,3
  у тому числі            
03 риба і ракоподібні 9877,5 121,4 0,7
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед 9682,1 114,8 0,9 1187,2 899,7 0,1
ІІ. Продукти рослинного походження 136626,8 72,8 13,2 37718,3 100,7 2,6
  у тому числі            
09 кава, чай 2175,7 93,1 0,2 10047,7 102,2 0,7
10 зерновi культури 85747,4 71,0 8,3 3573,3 66,2 0,2
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження  35311,5 123,8 3,4 10765,5 149,5 0,7
IV. Готові харчовi продукти 244457,6 104,1 23,6 132753,5 91,9 9,2
  у тому числі            
24 тютюн і прмислові замінники тютюну 3 3 3 3 3 3
V. Мінеральнi продукти 8850,1 103,0 0,9 73338,0 61,9 5,1
  у тому числі            
25 сіль; сірка; землі та каміння 3 3 3 19669,3 66,6 1,4
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 2985,3 3 0,3 53523,8 60,3 3,7
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi 52279,6 130,1 5,0 170144,8 131,7 11,8
  у тому числі            
28 продукти неорганiчної
хімії
17662,9 291,0 1,7 10636,1 112,4 0,7
29 органічні хімічні сполуки 529,6 47,6 0,1 49459,5 108,5 3,4
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 39303,8 113,4 3,8 209758,1 105,6 14,6
  у тому числі            
39 пластмаси, полімерні матеріали 37623,8 112,0 3,6 147112,0 105,8 10,2
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена 1138,6 116,1 0,1 5425,0 150,9 0,4
  у тому числі            
41 шкури 3 3 3 2957,4 126,3 0,2
43 натуральне та штучне хутро 3 3 3 390,8 1216,4 0,0
IX. Деревина і вироби з деревини 18503,8 140,9 1,8 10384,8 185,8 0,7
  у тому числі            
44 деревина і вироби з деревини 18501,8 140,9 1,8 10326,4 186,2 0,7
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 14165,9 76,4 1,4 77823,1 115,5 5,4
  у тому числі            
48 папiр та картон 9298,5 71,2 0,9 77257,4 116,1 5,4
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби  31027,8 110,1 3,0 68950,4 117,7 4,8
  у тому числі            
55 синтетичні або штучні штапельні волокна 2538,8 47,6 0,2 21692,6 111,2 1,5
56 вата 13076,8 144,5 1,3 8691,0 58,1 0,6
XII. Взуття, головнi убори, парасольки  7426,6 134,9 0,7 3527,1 95,6 0,2
  у тому числі            
64 взуття 517,7 128,7 0,0 3127,3 90,0 0,2
66 парасольки 3 3 3 167,7 265,2 0,0
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу  36411,4 117,0 3,5 30846,6 115,5 2,1
  у тому числі            
69 керамiчнi вироби 24945,9 114,9 2,4 2845,8 127,4 0,2
70 скло та вироби із скла 9025,7 122,9 0,9 19877,0 106,1 1,4
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 508,8 182,2 0,0 319,4 70,1 0,0
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них  50566,5 135,6 4,9 134487,7 116,5 9,3
  у тому числі            
72 чорні метали 516,5 56,5 0,0 40677,4 111,9 2,8
73 вироби з чорних металів 25750,3 142,8 2,5 37830,0 110,2 2,6
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання 253883,4 124,7 24,5 303657,1 119,0 21,1
  у тому числі            
84 реактори ядерні, котли, машини 167599,2 135,8 16,1 226081,8 116,9 15,7
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 34660,0 100,5 3,3 108919,8 105,3 7,6
  у тому числі            
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного 12402,3 64,8 1,2 103971,1 103,1 7,2
89 судна 3 3 3 71,2 46,3 0,0
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні 27311,3 110,2 2,6 25363,9 137,6 1,8
  у тому числі            
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні 27304,2 110,2 2,6 25166,2 138,7 1,7
ХX. Рiзнi промислові товари 35074,5 106,7 3,4 16865,5 145,7 1,2
  у тому числі            
94 меблi 30775,3 107,2 3,0 9683,2 145,5 0,7
ХXІ. 97 Твори мистецтва 3 х 3
Товари придбані
в портах
3 3 3
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі.
2 Дані оперативні.
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech